Tato stránka by vám měla usnadnit používání nápovědy a zrychlit hledání požadovaných informací.
Okno nápovědy je rozděleno na zobrazení vybrané stránky, panel s obsahem, rejstříkem, nebo vyhledáváním a čtyři tlačítka nahoře (Skrýt, Zpět, Tisk, Možnosti).
Panely nápovědy
V levé části okna nápovědy jsou umístěny panely nápovědy. Panely můžete přepínat kliknutím na název panelu vlevo nahoře.
  • Obsah  zobrazuje strukturu kapitol nápovědy. Podle názvů v něm můžete najít to, co hledáte. Kliknutím na název kapitoly se vám tato kapitola zobrazí vpravo. Na začátku jsou zobrazeny jen názvy hlavních kapitol, ale pokud mají u sebe ikonku složky, lze kliknutím na plus (nebo dvojklikem na název) zobrazit podkapitoly (kliknutím na mínus se zase schovají).
  • Rejstřík  v rejstříku je abecední seznam klíčových slov. Když na ně dvakrát kliknete, zobrazí se vám stránka s jejich popisem. Pro rychlejší hledání slova můžete využít vyhledávací políčko, do kterého stačí zadat jen část názvu.
  • Vyhledávání  pomocí panelu Vyhledávání můžete prohledat všechna slova v nápovědě. Požadovaný výraz zadejte do políčka nahoře a stiskněte Enter nebo tlačítko Seznam témat. Níže se zobrazí názvy nalezených témat, které můžete zobrazit dvojklikem nebo označením a stisknutím tlačítka Zobrazit. Dole jsou tři zaškrtávací tlačítka, která slouží k vyhledávání pouze v tématech nalezených při minulém hledání, k volbě, zda-li chcete porovnávat podobná slova, a k prohledávání jenom názvů témat. Využít lze i pomocná slova AND (obě slova musí být v nalezené kapitole), OR (stačí jedno ze slov), NEAR (poblíž jednoho slova se musí nacházet druhé) a NOT (slovo nesmí být ve výsledcích). Tato slova se dají vložit pomocí šipky vpravo. Vyhledávat lze také stisknutím zkratky Ctrl+F.
Pomohla Vám nápověda?
Zpět
Zpět na předchozí stránku se vrátíte stisknutím tlačítka Zpět nebo klávesy Backspace.
Pomohla Vám nápověda?
Tisk stránky
Zobrazenou stránku nápovědy si můžete vytisknou stisknutím tlačítka Tisk nebo klávesové zkratky Ctrl+P. V okně tisku si můžete vybrat tiskárnu, počet kopií a strany, které chcete vytisknout.
Pomohla Vám nápověda?
Zobrazení příkladů
Pro snažší pochopení textu obsahuje nápověda praktické příklady vztahující se k popisu ikonek. Pro ukázku je zde jedna ikonka s příkladem:
Je model před Baltíkem (For modes 2D, 3D)
Vrátí, zda je model před Baltíkem.
Pomohla Vám nápověda?
Kliknutím na popis ikonky se zobrazí příklad. Pokud kliknete na popis příkladu, schová se snímek příkladu za běhu a ikonkové příkazy příkladu, zůstane jen popis. Ikonkové příkazy z příkladu si můžete zkopírovat do schránky stisknutím pravého tlačítka a výběrem Kopírovat, poté je lze vložit do programu. Snímek programu lze zvětšit, pokud na něj kliknete. Zvětšený obrázek se schová také kliknutím.
Pomohla Vám nápověda?


Shledali jste tuto informaci pro Vás užitečnou?
Máte nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto tématu? Napište nám.
©1978-2010 SGP Systems

Předchozí stránka | Další stránka